فراخوان جشنواره karoonTV

*فراخوان جشنوارهٔ کارون تی‌وی* هر سال چندتا فیلم کوتاه ساخته میشود؟ فیلمهایی که ساخته میشوند، کجا پخش میشوند؟! چندتا فیلمساز و کارگردان و بازیگر و تصویربردار وصدابردار و عوامل صحنه برای این فیلمها زحمت میکشند که هیچ‌وقت دیده نمیشوند؟ اصلأ چرا فیلم کوتاه میسازیم؟ چه تعداد فیلم کوتاه ساخته شده که هیچ کس آنها را […]